Skip to content

Termes i condicions

 1. Aplicació de les Condicions Generals

1.1 PANOT MOBILITY S.L. (“PANOT”), pionera en la nova cultura de la mobilitat urbana sostenible, ofereix l'arrendament de bicicletes elèctriques (“Producte”,“Bike” o “Bus”).

1.2 El client (“Client/s”) serà responsable d'informar-se sobre la normativa de trànsit, lleis, reglaments i ordenances que resulten aplicables a la circulació i estacionament de la Bike i/o Bus en l'àmbit territorial en el qual preveu el seu ús, sense que cap obligació d'informació ni responsabilitat assumeixi PANOT referent a això.

1.3 El present document (“Condicions Generals”) resultarà d'aplicació a tots els Clients que decideixin disposar d'una Bike i/o Bus de PANOT en règim de “subscripció” (arrendament), abonant una quota mensual (“Contracte de Subscripció”).

1.4 Les dades específiques del Client, el producte i els accessoris triats, així com les particularitats de la seva subscripció (elecció de la protecció antirobatori etc.) seran indicades o seleccionades pel Client en el procés de contractació (descrit en els apartats 3 i 4 següents), configurant tot això el Contracte que regirà la seva relació amb PANOT.

1.5 Qualssevol altres sol·licituds d'oferta, pressupostos, consultes respecte als Productes de PANOT, o comunicacions d'intercanvi d'informació diferents de les confirmades pel Client en el moment de la contractació, no resultaran vinculants per a cap de les Parts.

1.6 El Client podrà posar-se en contacte amb PANOT per a tot allò relacionat amb el seu Contracte a través dels següents mitjans:

 • E-mail: hey@panotmobility.com
 • Telèfon: 931 03 33 66.
 • Presencialment a la botiga situada a Barcelona, carrer de Balmes 362, 08006.
 1. Components i informació tècnica

2.1 La descripció i informació tècnica del producte es troben a la disposició del Client en la pàgina web de PANOT: www.panotmobility.com (“Web de PANOT”).

2.2 La Bike es lliura per part de PANOT al Client incloent un carregador, una bateria extraïble, un cadenat, un joc de claus i una cistella. La Bus es lliura per part de PANOT al Client incloent un carregador, una bateria extraïble, un cadenat, una cadena, un joc de claus, una cistella i un banc embuatat. Addicionalment, el Client podrà optar per accessoris oferts en la Web de PANOT, específics per a cada model, la descripció i la informació del qual tècnica també està disponible en la Web de PANOT.

2.3 En la fitxa tècnica de la Bike i de la Bus, disponibles respectivament en la Web de PANOT, s'indica la capacitat de càrrega màxima que pot suportar cada model i la resta de les seves característiques (autonomia, velocitat, sistema antirobatori, capacitat, temps de càrrega i talla). Estarà prohibit l'ús de qualsevol de les dues bicicletes elèctriques superant el límit de càrrega màxim indicat per PANOT. Qualsevol mal causat al Client, a tercers o a la pròpia bici elèctrica pel seu ús contravenint aquesta indicació o qualsevol altra de caràcter tècnic/ús que PANOT hagi proporcionat al Client, serà exclusivament assumit pel Client, eximint a PANOT de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

 1. Procés de contractació

3.1 El Client ha de ser persona física, tenir almenys 18 anys i ser capaç de celebrar contractes legalment vinculants.

3.2 El Client ha de tenir residència a Espanya i preveure l'ús del producte únicament dins del territori nacional.

3.3 El procés de contractació de la Subscripció es realitzarà de manera en línia en la Web de PANOT, a través de la qual el Client podrà contractar la Subscripció de la Bike i/o Bus, els seus accessoris, la modalitat de protecció antirobatori i la modalitat de pla de subscripció triada (els passos a seguir es detallen en l'apartat 4 següent).

3.4 El Client, a l'inici del procés de contractació en línia de la Subscripció, haurà de revisar detingudament les presents Condicions Generals i, posteriorment, en cas d'estar conforme amb aquestes, podrà acceptar-les i continuar així amb el procés de contractació en línia de la Subscripció.

3.5 El Client, en acceptar les presents Condicions Generals i després de finalitzar el procés en línia de contractació de la Subscripció (procés detallat en l'apartat 4 següent), estarà confirmant la seva voluntat de celebrar el Contracte de Subscripció amb PANOT.

3.6 Després de l'acceptació del Contracte de Subscripció corresponent, el Client disposarà de tres (3) dies per a recollir la Bike o la Bus, presencialment a la Botiga de PANOT situada a Barcelona, carrer de Balmes 362, 08006. (“Botiga”), prèvia comprovació per part del Client del perfecte estat d'aquesta.

3.7 Transcorregudes setanta-dues (72) hores des de la formalització en línia del Contracte de Subscripció, serà carregat per PANOT l'import de la primera quota mensual en el compte corrent associada a la targeta de crèdit aportada pel Client, sense perjudici que el Client no hagués recollit la Bike o la Bus en Botiga.

3.8 Totes les dades que proporcioni el Client a PANOT per a la reserva i contractació de la Bike o de la Bus hauran de ser verídics, devent el Client indemnitzar a PANOT pels danys i perjudicis que la falsedat de la seva informació li pogués ocasionar.

 1. Formalització del Contracte de Subscripció en línia i reserva del model de bicicleta elèctrica

4.1 El Client podrà formalitzar el seu Contracte de Subscripció a través de la Web de PANOT. Després del procediment que s'indica en els apartats 4.2 i 4.4siguientes, el Client únicament haurà d'acudir a Botiga per a recollir la Bike o la Bus contractada.

4.2 Passos a seguir per a formalitzar el Contracte de Subscripció en línia de Panot Bike a través de la Web de PANOT:

 • Seleccionar l'apartat “Subscriu-te ara”.
 • Seleccionar pla de subscripció que desitgi triar el Client “Mensual” “Trimestral”, “Anual”, “Professional mensual o “Professional trimestral” (les opcions es descriuen en els apartats 5 i 6 següents).
 • Seleccionar (opcional) els accessoris que desitgi i que estiguin disponibles segons el pla de subscripció. Per a pla de 1, 3 o 12 mesos: “sillita portabebés”, “bateria addicional”, “carregador de bateria addicional”, “portamóvil”, “retrovisor” i/o “pota de cabra doble”. Per a pla professional mensual (1 mes) o trimestral (3 mesos): “bateria addicional” “carregador de bateria addicional”, “portamóvil”, “retrovisor” i/o “pota de cabra doble”.
 • Seleccionar modalitat de protecció “Confort” o “Total”, les quals es diferencien quant al percentatge de cobertura del preu total de la Bike i els seus accessoris en cas de robatori (es descriuen en els apartats 6.2 i 6.4,següents i la informació sobre els mateixos es mostra al Client en el moment de la contractació seleccionant l'opció “més informació” indicada respecte a cada modalitat de protecció, podent consultar-la abans de confirmar l'elecció).
 • Seleccionar “termes i condicions”, després d'haver revisat els mateixos i en cas de conformitat, seleccionar “Accepto els termes i condicions” per a confirmar que es desitja continuar el procés de contractació.
 • Introduir dades personals (nom, correu electrònic, telèfon) i dades relatives a la forma de pagament que se sol·liciten.
 • Seleccionar “Política de privacitat” i, després d'haver revisat la mateixa i en cas de conformitat, seleccionar “Accepto la política de privacitat” per a confirmar el consentiment del Client a compartir amb PANOT tals dades.
 • Seleccionar data i hora/franja horària per a cita en Botiga per a recollir la Bike (el Client disposarà de diverses opcions dins dels tres (3) dies posteriors a la formalització en línia del Contracte de Subscripció).
 • Posteriorment, el Client podrà veure el resum del seu Contracte de Subscripció i data reservada per a la retirada de la Bike.
 • Si el Client es troba conforme, Seleccionar “enviar”.
 • A continuació, el Client rebrà instantàniament un correu electrònic en el qual se li indicarà que PANOT espera rebre-li en Botiga, confirmant la seva reserva, les dades del seu Contracte de Subscripció i la data i hora de recollida sol·licitades.

4.3 PANOT reservarà la Bike seleccionada pel Client, el qual serà responsable de recollir la Bike en Botiga en la data i hora seleccionada.

4.4 Passos a seguir per a formalitzar el Contracte de Subscripció en línia de Panot Bus a través de la Web de PANOT:

 • Seleccionar l'apartat “Subscriu-te ara”.
 • Seleccionar el model de Panot Bus desitjat i el corresponent pla de subscripció anual, a triar entre “Panot Bus”, “Panot Bus Sport” o “Panot Bus Turbo”.
 • Seleccionar (opcional) els accessoris que desitgi: “sillita portabebés 1”, “sillita portabebés 2” o “portamóvil”.
 • Seleccionar modalitat de protecció “Confort” o “Total”, les quals es diferencien quant al percentatge de cobertura del preu total de la Bus i els seus accessoris en cas de robatori (es descriuen en els apartats 6.9 i 6.11 següents i la informació sobre els mateixos es mostra al Client en el moment de la contractació seleccionant l'opció “més informació” indicada respecte a cada modalitat de protecció, podent consultar-la abans de confirmar l'elecció).
 • Seleccionar “termes i condicions”, després d'haver revisat els mateixos i en cas de conformitat, seleccionar “Accepto els termes i condicions” per a confirmar que es desitja continuar el procés de contractació.
 • Introduir dades personals (nom, correu electrònic, telèfon) i dades relatives a la forma de pagament que se sol·liciten.
 • Seleccionar “Política de privacitat” i, després d'haver revisat la mateixa i en cas de conformitat, seleccionar “Accepto la política de privacitat” per a confirmar el consentiment del Client a compartir amb PANOT tals dades.
 • Seleccionar data i hora/franja horària per a cita en Botiga per a recollir la Bus (el Client disposarà de diverses opcions dins dels tres (3) dies posteriors a la formalització en línia del Contracte de Subscripció).
 • Posteriorment, el Client podrà veure el resum del seu Contracte de Subscripció i data reservada per a la retirada de la Bus.
 • Si el Client es troba conforme, Seleccionar “enviar”.
 • A continuació, el Client rebrà instantàniament un correu electrònic en el qual se li indicarà que PANOT espera rebre-li en Botiga, confirmant la seva reserva, les dades del seu Contracte de Subscripció i la data i hora de recollida sol·licitades.

4.5 PANOT reservarà la Bus seleccionada pel Client, el qual serà responsable de recollir la Bus en Botiga en la data i hora seleccionada.

 1. Elecció del Pla de Subscripció. Durada inicial mínima

5.1 El Client podrà optar per cinc modalitats de pla de subscripció (“Pla/és de Subscripció”) per al model Panot Bike les quals es diferencien quant al període de durada mínim de vigència, import de la quota mensual, ús ykilometraje:

 • Pla Mensual (o 1 mes): subscripció per període d'un (1) mes, per a ús personal i amb un límit de cinc-cents (500) km mensuals.
 • Pla Trimestral (o 3 mesos): subscripció per un període de tres (3) mesos, d'obligat compliment (permanència), per a ús personal i amb un límit de cinc-cents (500) km mensuals.
 • Pla Anual (o 12 mesos): subscripció per un període de dotze (12) mesos, d'obligat compliment (permanència), per a ús personal i amb un límit de cinc-cents (500) km mensuals.
 • Pla Professional Mensual (o 1 mes): subscripció per període de (1) mes d'obligat compliment, per a ús personal i/o professional (amb finalitats comercials)i sense cap mena de límit de quilometratge.
 • Pla Professional Trimestral (o 3 mesos): subscripció per període de (3) mesos d'obligat compliment, per a ús personal i/o professional (amb finalitats comercials) i sense cap mena de límit de quilometratge.

A més, el Client podrà optar per 3 plans de subscripció Panot Bus anuals (o 12 mesos; “Pla/és de Subscripció” amb la mateixa vigència) els quals es diferencien quant al model, especificacions, import de la quota mensual, ús i potència.

 • Pla Panot Bus Anual (o 12 mesos): subscripció per període de dotze (12) mesos, per a ús personal i amb un límit de cinc-cents (500) km mensuals.
 • Pla Panot Bus Sport Anual o 12 mesos: subscripció per període de dotze (12) mesos, per a ús personal i amb un límit de cinc-cents (500) km mensuals.
 • Pla Panot Bus Turbo Anual o 12 mesos: subscripció per període de dotze (12) mesos, per a ús personal i amb un límit de cinc-cents (500) km mensuals.

5.2 En el cas que al llarg de la vigència del Contracte el Client desitgi modificar el seu Pla de Subscripció, haurà de posar-se en contacte amb PANOT i PANOT l'assessorarà sobre el Pla que millor s'ajusti a les seves necessitats. En cas que el Client decideixi canviar de Pla de Subscripció i tal decisió sigui aprovada per PANOT, aquesta tramitarà el canvi, el qual resultarà d'aplicació a partir del mes següent a aquell en el qual es confirmi aquest canvi.

5.3 En el cas que el Client desitgés acabar el Contracte de Subscripció de Panot Bike abans d'haver transcorregut el període de durada mínim establert (permanència), PANOT tindrà dret a ajustar a l'alça, en concepte de penalització, la quota que hagi vingut abonant el Client des de l'inici del Contracte, devent el Client abonessin el moment de la devolució de la Bike- la diferència entre l'import de la Quota corresponent al Pla Mensual i l'import de la Quota corresponent al Pla Trimestral o al Pla Anual (aquell que hagués estat contractat pel Client) pels mesos de permanència no complerts D'altra banda, en el cas que el Client desitgés acabar el Contracte de Subscripció de Panot Bus una vegada transcorregut el període de prova d'1 mes, PANOT tindrà dret a cobrar al Client la quota mensual especificada per a cada model (apartat 6.8) sumant a aquesta un import addicional de 30 €, en cada cas. De la mateixa manera, en el cas que el Client desitgés acabar el Contracte de Subscripció de Panot Bus abans d'haver transcorregut el període de prova d'1 mes, PANOT tindrà dret a cobrar al Client aquesta quota mensual, especificada per a cada model (apartat 6.8), sumant a aquesta un import addicional de 30 €. Igualment, en el cas que el Client desitgés acabar el Contracte de Subscripció de Panot Bus en qualsevol mes posterior al primer mes de prova (abans de 12 mesos des que es va contractar el pla), PANOT tindrà dret a cobrar al Client la quota mensual, especificada per a cada model (apartat 6.8), sumant a aquesta un import addicional de 120 €, en cada cas.

 1. Preu de SuscripciónCuota mensual

6.1 L'import de la quota mensual (“Quota”) de cadascun dels Plans de Subscripció de Panot Bike pels quals el Client podrà optar és el següent:

 1. a) Pla Mensual: Quota de 69,90€.
 2. b) Pla Trimestral: Quota de 59,90€.
 3. c) Pla Anual: Quota de 49,90€.
 4. d) Pla Professional Mensual Quota de 120€.
 5. e) Pla Professional Trimestral: Quota de 100 €

Tales imports de la Quota de tots els Plans descrits inclouen l'impost del valor afegit i qualsevol altre tribut, impost directe o indirecte, taxa, recàrrec o contribució que pogués resultar exigible repercutir al Client per part de PANOT en virtut del Contracte de Subscripció.

Els imports de la Quota dels Plans Mensual, Trimestral i Anual estan subjectes a un ús de la Bike pel Client no superior a cinc-cents (500) km mensuals. En cas de superar-se aquest límit, PANOT carregarà addicionalment en el compte corrent associada a la targeta de crèdit aportada pel Client l'import de 100 €.

6.2 La Quota inclou:

 1. a) L'arrendament mensual de la Bike.
 2. b) Un servei anual de revisió i manteniment per a cobrir la necessitat de recanvis o reparació derivats d'un normal ús.
 3. c) Una Protecció Confort contractada a Panot i conforme a la cobertura, condicions i exclusions que es detallen en l'apartat 11 i 12 següents. Inclou assistència mecànica per a fer front a les reparacions necessàries que garanteixin el bon funcionament de la Bike (excepte les que resultin d'un mal ús general per part del Client), així com el vuitanta per cent (80%) del preu de la Bike en cas de robatori, havent d'assumir el Client el vint per cent (20%) restant.
 4. d) La possibilitat de substitució de la Bike en cas de necessitat de reparació.
 5. e) Accessori cistella,
 6. f) Un carregador i una bateria extraïble.
 7. g) Cinc-cents (500) quilòmetres mensuals (aquest límit de quilometratge no serà aplicable per als Clients que contractin el Pla Professional, els quals disposaran d'un nombre de quilòmetres il·limitat).

6.3 Baix cost addicional, el Client podrà optar per complementar el seu Bike amb els accessoris oferts en la Web de Panot i/o una bateria addicional.

6.4 Baix cost addicional, el Client podrà ampliar la Protecció Confort, la cobertura del qual s'inclou en la Quota mensual, per una Protecció Total, amb cobertura del cent per cent (100%) del preu de la Bike en cas de robatori, així com dels seus accessoris (exceptuant la bateria), i els detalls de cobertura de la qual, condicions i exclusions s'informen en l'apartat 12 següent.

6.5 El pagament de la primera Quota es realitzarà de manera automàtica una vegada transcorreguda la formalització en línia del Contracte de Subscripció, mitjançant càrrec en el compte corrent associada a la targeta de crèdit aportada pel Client. El càrrec de la segona i següents Quotes es realitzaran en les vint-i-quatre (24) hores següents a l'inici de cada mensualitat.

6.6 L'impagament de dos (2) Quotes serà causa de resolució del Contracte per part de PANOT.

6.7 PANOT enviarà mensualment les corresponents factures al Client mitjançant correu electrònic.

6.8 La subscripció a qualsevol dels plans Panot Bike inclou un període de prova de 7 dies, vàlid i aplicable a nous usuaris. En cas de voler efectuar la devolució de la bici, l’usuari ha d’assegurar-se de realitzar-la dins del període de prova de 7 dies des de la data de recollida; si no es realitza la devolució de la bicicleta dins d’aquest període, s’entendrà que l’usuari accepta la contractació definitiva del servei i s’iniciarà la subscripció del client a Panot Bike, amb el cobrament del pla corresponent, incloent-hi accessoris i serveis seleccionats. Panot es reserva el dret de cobrar al Client una tarifa per incident pels imports establerts a la clàusula 14. En acceptar aquests termes i condicions, el Client accepta que Panot pugui carregar aquests imports al mètode de pagament del Client.

6.9 L'import de la quota mensual (“Quota”) de cadascun dels Plans de Subscripció de Panot Bus pels quals el Client podrà optar és el següent:

 1. a) Pla Panot Bus Anual (o 12 mesos): Quota de 79,90 €.
 2. b) Pla Panot Bus Sport Anual (o 12 mesos): Quota de 99,90 €.
 3. c) Pla Panot Bus Turbo Anual (o 12 mesos): Quota de 139,90 €.

Tals imports de la Quota de tots els Plans descrits inclouen l'impost del valor afegit i qualsevol altre tribut, impost directe o indirecte, taxa, recàrrec o contribució que pogués resultar exigible repercutir al Client per part de PANOT en virtut del Contracte de Subscripció.

Els imports de la Quota dels Plans esmentats estan subjectes a un ús de la Bus pel Client no superior a cinc-cents (500) km mensuals. En cas de superar-se aquest límit, PANOT carregarà addicionalment en el compte corrent associada a la targeta de crèdit aportada pel Client l'import de 100 €.

6.10 La Quota inclou:

 1. a) L'arrendament mensual de la Bus.
 2. b) Un servei anual de revisió i manteniment per a cobrir la necessitat de recanvis o reparació derivats d'un normal ús.
 3. c) Una Protecció Confort oferta per Panot i conforme a la cobertura, condicions i exclusions que es detallen en l'apartat 11 i 12 següents. Inclou assistència mecànica per a fer front a les reparacions necessàries que garanteixin el bon funcionament de la Bus (excepte les que resultin d'un mal ús general per part del Client), així com el vuitanta per cent (80%) del preu de la Bus en cas de robatori, havent d'assumir el Client el deu per cent (20%) restant.
 4. d) La possibilitat de substitució de la Bus en cas de necessitat de reparació.
 5. e) Accessori cistella i un banc embuatat.
 6. f) Un carregador, una bateria extraïble i una cadena.
 7. g) Cinc-cents (500) quilòmetres mensuals

6.11 Baix cost addicional, el Client podrà optar per complementar el seu Bus amb els accessoris oferts en la Web de Panot.

6.12 Baix cost addicional, el Client podrà ampliar la Protecció Confort, la cobertura del qual s'inclou en la Quota mensual, per una Protecció Total, amb cobertura del cent per cent (100%) del preu de la Bike en cas de robatori, així com dels seus accessoris (exceptuant la bateria), i els detalls de cobertura de la qual, condicions i exclusions s'informen en l'apartat 12 següent.

6.13 El pagament de la primera Quota es realitzarà de manera automàtica una vegada transcorreguda la formalització en línia del Contracte de Subscripció, mitjançant càrrec en el compte corrent associada a la targeta de crèdit aportada pel Client. El càrrec de la segona i següents Quotes es realitzaran en les vint-i-quatre (24) hores següents a l'inici de cada mensualitat.

 1. Renovació tàcita i cancel·lació

7.1 Transcorregut el període de permanència propi del Pla de Subscripció triat pel Client, la Subscripció quedarà renovada tàcitament, sota la mateixa Quota, per períodes successius d'un (1) mes, tret que el Client comuniqui a PANOT la seva voluntat de no renovar-la amb una antelació mínima de deu (10) dies a la finalització del període de durada inicial del Pla de Subscripció. Podrà comunicar-ho mitjançant correu electrònic dirigit a: hey@panotmobility.com

7.2 En cas de quedar la Subscripció renovada, el Client podrà en qualsevol moment decidir la seva cancel·lació. Podrà comunicar-ho a PANOT mitjançant correu electrònic dirigit a hey@panotmobility.com.

7.3 Comunicada pel Client la voluntat de cancel·lació, la Subscripció finalitzarà en esgotar-se la mensualitat en curs sempre que aquesta comunicació de cancel·lació hagi tingut lloc amb una antelació mínima de deu (10) dies a la seva finalització. En cas en cas que es dugui a terme amb una antelació inferior, la Subscripció es prorrogarà i finalitzarà al final de la mensualitat següent (amb la conseqüent obligació per al Client d'abonament de la quota mensual corresponent).

7.4 El Client podrà continuar utilitzant la Bike i/o Bus fins a l'últim dia en què la Subscripció es trobi vigent, havent-la de retornar en Botiga el primer dia hàbil següent a la seva terminació (incloent la bateria, el carregador, la cistella, i qualsevol altre accessori que formi part de la bicicleta elèctrica, tot això en bon estat i funcionament).

 1. Regles d'utilització

8.1 Durant el període de Subscripció, el Client es compromet a utilitzar el productocon la deguda diligència, conformement a les característiques del mateix i evitant situacions que puguin provocar danys tant en ell (com ara l'exposició prolongada a l'aigua o un estacionament prolongat en l'exterior) com a tercers.

8.2 El Client utilitzarà el producte en territori nacional, estant prohibit el seu ús fora d'aquest. En cas d'incompliment d'aquesta prohibició, PANOT tindrà dret a resoldre amb caràcter immediat el Contracte, podent reclamar addicionalment qualsevol mal i perjudici derivat d'això.

8.3 La utilització del productoestará sota l'exclusiva responsabilitat del Client, sent el Client el responsable directe i exclusiu de qualsevol mal o perjudici propi o produït en el producte o a tercers. PANOT només serà responsable dels danys ocasionats per defectes de fabricació del producte

8.4 L'ús del productopor el Client es trobarà cobert per una protecció antirobatori (la Protecció Confort, inclosa en la Quota, o laTotal, si ha estat optat pel Client) contractat amb Panot i conforme a la cobertura, condicions i exclusions que es detallen en l'apartat 11 i 12 següents.

8.5 PANOT només permet la Subscripció de la Bike i/o Bus per a un ús personal, prohibint el seu ús per a l'exercici d'activitats professionals, tant per compte propi com aliena, sense previ consentiment per part de PANOT (excepte contractació del Pla Professional de Panot Bike). En cas d'incompliment d'aquesta prohibició, PANOT tindrà dret a resoldre amb caràcter immediat el Contracte, així com estarà legitimat a reclamar al Client en concepte de penalització les quantitats indicades en l'apartat 14.3 següent.

8.6 Les multes, sancions, taxes, recàrrecs i despeses administratives motivades per infraccions de trànsit o de lleis, reglaments o ordenances, incorreguts pel Client hauran de ser satisfets pel Client, eximint a PANOT de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Si a causa del mal ús del Client, el producte és retirat per les autoritats i PANOT es veu obligat a recuperar-lo d'un dipòsit, PANOT tindrà dret a cobrar al Client tots els costos econòmics derivats d'aquesta recuperació.

8.7 El Client ha de protegir el producte de manera eficaç contra robatoris i danys, utilitzant totes les mesures de seguretat proporcionades per PANOT (doble cadenat i en el cas de la Bus, també cadena).

El Client està obligat a assegurar el producte sempre, fixant-lo correctament amb doble tancat amb clau (i en el cas de la Bus també amb cadena) i únicament en llocs autoritzats.

8.8 En cas que un Client experimenti un mal funcionament del cadenat, el Client haurà d'utilitzar un mètode alternatiu.

Si no fos possible bloquejar correctament el producte i no disposés d'un mètode alternatiu de protecció, el Client estarà obligat a supervisar-lo en tot moment i estarà obligat a informar immediatament a PANOT sobre el mal funcionament, pèrdua o robatori del cadenat o clau.

En cas de robatori o pèrdua de la clau del cadenat, PANOT li facilitarà al Client una còpia d'aquesta clau, cobrant-li un cost addicional establert en l'apartat 14 següent.

8.9 Abans de cada ús, el Client ha de comprovar l'estat del producte en el seu conjunt (incloent el de la bateríay accessoris), quant a la no existència de cap mena de defecte ni fallada de funcionament.

Si percebés algun abans o durant el seu ús, el Client haurà d'abstenir-se o deixar d'usar immediatament el productoy posar-se en contacte amb PANOT.

8.10 Particularment en el cas del portabebé, del banc embuatat o de la cistella, el Client estarà obligat a verificar la seva funcionalitat i ancoratge abans de cada ús, així com a informar-se del seu ús permès, límits d'edat en cas de portabebé (prohibit càrrega de persones en la cistella), pes, mecanismes de cinturons/corretges i instruccions que li serà proporcionada per PANOT.

PANOT no serà responsable de cap mal propi del Client o de tercers causat a conseqüència d'un mal ús del portabebé, del banc embuatat o de la cistella.

8.11 El carregador proporcionat per PANOT únicament ha de destinar-se a la càrrega de la bateria del producte, quedant prohibit qualsevol altre ús.

8.12 El Client és responsable de recarregar la bateria al seu sencer cost respecte a l'electricitat consumida i únicament utilitzant el carregador subministrat per PANOT.

8.13 El Client podrà utilitzar el producte fins a un límit de cinc-cents (500) quilòmetres mensuals. En cas de superar aquest límit, PANOT estarà legitimat a reclamar al Client en concepte de penalització les quantitats indicades en l'apartat 14.5 següent, (aquest límit de quilometratge no serà aplicable per als Clients que contractin el Pla Professional de Panot Bike, els quals disposaran d'un nombre de quilòmetres il·limitat).

 1. Propietat del producte

9.1 La Subscripció consisteix en l'arrendament de la Bike i/o Bus, en cap cas la seva adquisició per part del Client. La propietat de la Bike i/o Bus continuarà corresponent en tot moment a PANOT.

9.2 El Client no podrà disposar, cedir l'ús, subarrendar ni lliurar en garantia de tercers el producte

9.3 El Client no podrà alterar el producte ni els seus accessoris.

 1. Servei de manteniment. Revisions

10.1 La Quota de Subscripció inclou un servei de revisió anual i manteniment per a cobrir la necessitat de recanvis o reparació derivats d'un normal ús del producte. PANOT es posarà en contacte amb el Client amb quinze (15) dies naturals d'antelació per a coordinar la data i franja horària per a cita en Botiga i procedir a la revisió anual i manteniment del producte.

10.2 PANOT, a través del seu sistema informàtic, pot identificar anomalies o avaries de la Bike i/o Bus, i la necessitat de realitzar revisions i/o reparacions. El Client es compromet a atendre els requeriments de PANOT referent a això i coordinar-se amb PANOT per a cita en Botiga quan així li ho sol·liciti, amb la finalitat de poder revisar el producte.

 1. Servei d'assistència mecànica

11.1 Tant la Protecció Confort com la Protecció Total garanteixen assistència mecànica per part de la companyia asseguradora per a fer front a les reparacions necessàries que garanteixin el bon funcionament del producte (excepte les que resultin d'un mal ús general per part del Client).

11.2 Informació de la companyia asseguradora:

 • Identitat de la companyia: RACE
 • Adreça postal: Adreça RACE
 • Telèfon: RACE
 • Correu electrònic: email RACE

11.3 Si el Client percebés, abans o durant el seu ús, algun tipus de defecte o fallada de funcionament del producte (incloent de la bateria i accessoris) o aquest es veiés involucrat en un accident, el Client haurà d'abstenir-se o deixar d'usar immediatament el producte i posar-se en contacte amb la companyia asseguradora en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores des que s'adoni del possible defecte o fallada o des que l'accident s'hagués produït (excepte casos de força major), amb independència de la magnitud, causes o responsable d'aquest mal. En aquesta comunicació el Client haurà d'identificar-se, indicant nom, cognoms i D.N.I perquè l'asseguradora pugui verificar que el Client té dret d'assistència.

11.4 La companyia asseguradora, després de verificar el dret d'assistència del Client, contactarà amb el Client i li indicarà el procediment a seguir per a la valoració i reparació del producte, comprometent-se PANOT a facilitar una bicicleta elèctrica de substitució (en cas que es prevegi que la reparació no podrà realitzar-se dins del termini màxim de quaranta-vuit (48) hores des que el Client lliuri el producte per a la seva reparació).

11.5 En cas d'accident, el Client es compromet a: (i) informar de totes les dades de l'accident (dades parteix contrària, testimonis, matrícula, esquema de l'accident, asseguradora, etc.); (ii), notificar, si és el cas, a les autoritats de trànsit; (iii) no abandonar la Bike i/o Bus sense prendre les mesures adequades per a protegir-la; (iv) enviar a la companyia asseguradora còpia de l'informe oficial de l'accident i qualsevol altre document, informació i/o fotografies que aquesta li sol·liciti sobre el sinistre i; (v) cooperar amb la companyia asseguradora per a la recerca del sinistre i presentar sense demora els documents necessaris. En cas d'accident amb el producte, el Client no acceptarà (en el seu nom o en nom de PANOT) cap responsabilitat davant un tercer sense el consentiment previ de PANOT. En cas contrari, només el Client assumirà les conseqüències d'aquesta responsabilitat, eximint a PANOT de qualsevol tipus de reclamació sobre aquest tema.

 1. Robatori del producte i/o accessoris

12.1 En cas de robatori del producte i/o accessoris, el Client haurà de posar-se en contacte amb PANOT en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores posteriors al seu coneixement.

12.2 La Protecció Confort inclosa en la Quota de Subscripció proporciona cobertura en cas de robatori de la Bike (tret que s'hagi produït per causa imputable al Client o altres supòsits indicats en l'apartat 12.7).

12.3 La Protecció Confort cobreix el vuitanta per cent (80%) del preu del producte, a l'efecte de robatori, havent d'assumir el Client el vint per cent (20%) restant (import exacte establert en l'apartat 14 següent).

12.4 En el cas que el Client seleccioni en el moment de la contractació l'opció de Protecció Total, aquesta protecció cobrirà el cent per cent (100%) del preu total del producte i els seus accessoris, a excepció de la bateria (tret que s'hagi produït per causa imputable al Client o altres supòsits indicats en l'apartat 12.7).

12.5 El Client té l'obligació de protegir el producte utilitzant totes les mesures de seguretat proporcionades per PANOT (doble cadenat). En cas contrari el Client no gaudirà de cobertura en cas de robatori.

12.6 Per a poder beneficiar-se de la cobertura en cas de robatori, serà imprescindible que el Client acrediti haver denunciat el delicte o falta o el fet davant l'autoritat competent i aportar la clau del cadenat lliurada per PANOT juntament amb la bicicleta elèctrica contractada en la seva subscripció.

12.7 S'indiquen a continuació els riscos exclosos de la Protecció Confort i de la Protecció Total, els quals no estaran coberts en cap cas:

 • El furt.
 • L'espoliació.
 • Els sinistres causats per mala fe o negligència greu de l'assegurat, dels seus familiars o de les persones que d'ells depenguin o que amb ells convisquin, o quan aquestes mateixes persones hagin comès els fets en concepte d'autors, còmplices o encobridors.
 • Robatori parcial del productoo de les seves peces integrants, així com de tots aquells elements de millora, accessoris i adorn d'aquesta. No obstant això,en cas que el Client opti per contractar la Protecció Total, aquesta sí que cobrirà el cent per cent (100%) del preu total dels accessoris en cas de robatori(exceptuant la bateria).
 • L'abandó, pèrdua injustificada o desaparició del producte
 • Qualsevol robatori en el qual l'assegurat no pugui aportar prova que el productohubiera estat assegurat d'acord amb el que es disposa en l'apartat 12.5 anterior.
 1. Terminació del Contracte de Subscripció. Devolució del producte

13.1 El Contracte de Subscripció podrà ser resolt per PANOT per les següents causes:

 1. a) L'impagament per part del Client de dos (2) Quotes consecutives.
 2. b) L'incompliment essencial del que es disposa en les presents Condicions Generals, entenent-se per tal (sense caràcter limitatiu) l'ús del producte fora del territori nacional, ús per a activitats professionals (excepte contractació del Pla Professional), l'alteració o manipulació de la producte i/o accessoris.

En cas de concórrer qualsevol d'elles, PANOT ho comunicarà al Client, amb justificació de la causa de resolució, la data d'efectes i la indicació de la devolució de la Bike i/o Bus en Botiga.

13.2 En cas de terminació del Contracte de Subscripció per qualsevol causa (cancel·lació per part del Client o resolució per part de PANOT pels motius indicats en l'apartat 13.1 anterior), el Client haurà de retornar la Bike i/o Bus juntament amb els seus accessoris, a la Botiga, en el termini de set (7) dies laborables després de la comunicació que rebrà de PANOT.

13.3 Després de la devolució per part del Client de la Bike i/o Bus i els seus accessoris, PANOT comprovarà l'estat i funcionament dels mateixos i, en el cas que el producte i/o els accessoris no es trobin en perfecte estat i funcionin amb normalitat, PANOT estarà legitimat a reclamar al Client en concepte de penalització les quantitats indicades en l'apartat 14 següent.

13.4 En el cas que el Client no retorni el producte en el termini indicat (7 dies), PANOT quedarà legitimat per a reclamar al Client el preu de la bicicleta elèctrica corresponent i dels accessoris indicats en l'apartat 14 següent, exercitant per a això les accions legals oportunes per al seu cobrament i recuperació del producte.

13.5 PANOT estarà legitimat a reclamar al Client qualsevol altre mal, perjudici, cost o despesa en el qual s'hagués vist obligat a incórrer a conseqüència de la no devolució del productopor el Client.

 1. Imports a abonar pel Client en els supòsits que s'indiquen (penalitzacions).

14.1 Robatori i/o pèrdua

 • Bike robada, assegurada correctament sense bateria (amb Protecció Total): 0€
 • Bike robada, assegurada correctament sense bateria (amb Protecció Confort): 500€
 • Bike robada, no assegurada o no assegurada correctament (sense bateria): 1.100€
 • Bike robada, no assegurada o no assegurada correctament (inclosa bateria robada): 1.400€
 • Bike no retornada després de la finalització del Contracte: 1.400€
 • Bus robada, assegurada correctament sense bateria (amb Protecció Total): 0€
 • Bus robada, assegurada correctament sense bateria (amb Protecció Confort): Panot Bus: 700€; Panot Bus Sport: 880€; Panot Bus Turbo:940 €
 • Bus robada, no assegurada o no assegurada correctament (sense bateria): Panot Bus: 2.799€; Panot Bus Sport: 3.890€; Panot Bus Turbo: 4.190€
 • Bus robada, no assegurada o no assegurada correctament (inclosa bateria robada): Panot Bus: 3.299€; Panot Bus Sport: 4.390€; Panot Bus Turbo: 4.690€
 • Bus no retornada després de la finalització del Contracte: Panot Bus: 3.299€; Panot Bus Sport: 4.390€; Panot Bus Turbo: 4.690€

14.2 Robatori i/o pèrdua d'accessoris:

 • Bateria de la Bike (amb Protecció Total): 300€
 • Bateria de la Bike (amb Protecció Confort): 300€
 • Clau perduda de la Bike (amb Protecció Total): 0€
 • Clau perduda de la Bike (amb Protecció Confort): 15€
 • Carregador de bateria de la Bike (amb Protecció Total): 0€
 • Carregador de bateria de la Bike (amb Protecció Confort): 25€
 • Silla portabebés de la Bike (amb Protecció Total): 0€
 • Silla portabebés de la Bike (amb Protecció Confort): 35€
 • Cistella o portaequipajes de la Bike (amb Protecció Total): 0€
 • Cistella o portaequipajes de la Bike(amb Protecció Confort): 40€
 • Retrovisor de la Bike (amb Protecció Total): 0€
 • Retrovisor de la Bike (amb Protecció Confort): 15€
 • Pota de cabra doble (amb Protecció Total): 0€
 • Per a de cabra doble (amb Protecció Confort): 20€
 • Portamóvil (amb Protecció Total): 0€
 • Portamóvil (amb Protecció Confort): 20€
 • Tija de selló (amb Protecció Total): 0€
 • Tija de selló (amb Protecció Confort): 10€
 • Selló (amb Protecció Total): 0€
 • Selló (amb Protecció Confort): 20€
 • Bateria de la Bus (amb Protecció Total): 500 €
 • Bateria de la Bus (amb Protecció Confort): 500 €
 • Clau perduda de la Bus (amb Protecció Total): 0€
 • Clau perduda de la Bus (amb Protecció Confort): 15 €
 • Carregador de bateria de la Bus (amb Protecció Total): 0 €
 • Carregador de bateria de la Bus (amb Protecció Confort): 65 €
 • Silla portabebés de la Bus(amb Protecció Total): 0€
 • Silla portabebés de la Bus (amb Protecció Confort): 35 €
 • Cistella o portaequipajes de la Bus (amb Protecció Total): 0€
 • Cistella o portaequipajes de la Bus (amb Protecció Confort): 80€
 • Seient embuatat de la Bus amb Protecció Total: 0€
 • Seient embuatat de la Bus Protecció Confort: 10€
 • Retrovisor de la Bus (amb Protecció Total): 0€
 • Retrovisor de la Bus (amb Protecció Confort): 15€
 • Portamóvil de la Bus (amb Protecció Total): 0€
 • Portamóvil de la Bus (amb Protecció Confort): 20€
 • Tija de selló de la Bus (amb Protecció Total): 0€
 • Tija de selló de la Bus (amb Protecció Confort): 15€
 • Selló de la Bus (amb Protecció Total): 0€
 • Selló de la Bus (amb Protecció Confort): 25€
 • Selló de la Panot Bike (amb Protecció Total): 20€
 • Tija del selló de la Panot Bike (amb Protecció Confort): 10€

14.3 Ús comercial no autoritzat:

 • Bike usada per a ús comercial (sense prèvia autorització): 250€
 • Bike subarrendada per a ús comercial: 250€
 • Bus usada per a ús comercial (sense prèvia autorització): 250 €
 • Bus subarrendada per a ús comercial: 250 €

14.4 Manteniment i danys:

 • Bike no disponible en el lloc indicat per al manteniment sol·licitat: 15€
 • Mal sever en la Bike: fins a 500€
 • Neteja de la Bike en cas de brutícia extraordinària: 30€
 • Recollida de Bike en cas d'impagaments o finalització del Contracte: 50€
 • Bus no disponible en el lloc indicat per al manteniment sol·licitat: 15 €
 • Mal sever en la Bus: fins a 1.000 €
 • Neteja de la Bus en cas de brutícia extraordinària: 50 €
 • Recollida de Bus en cas d'impagaments o finalització del Contracte: 80 €

14.5 Uns altres:

 • Retirada de Bike del dipòsit: 50€
 • Desbloquejar el cadenat de la Bike en plans sense servei a domicili o fora de zona de cobertura: 50€
 • Suplement Bike per deshonestedat en cas de declaracions falses: fins a 250€
 • Bike detectada sense estar assegurada: 50€
 • Superació del límit de quilometratge mensual permès de la Bike (500 km), excepte contractació del Pla Professional: 100€
 • Retirada de Bus del dipòsit: 100€
 • Desbloquejar el cadenat de la Bus en plans sense servei a domicili o fora de zona de cobertura: 100 €
 • Suplement Bus per deshonestedat en cas de declaracions falses: fins a 250 €
 • Bus detectada sense estar assegurada: 100€
 • Superació del límit de quilometratge mensual permès de la Bus (500 km): 100€
 1. Llei aplicable i jurisdicció al Contracte

15.1 En cas que qualsevol de les clàusules (apartats) d'aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la clàusula i/o resta de clàusules en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

PANOT es compromet a substituir aquesta clàusula per una altra que sigui fidel a l'esperit d'aquesta clàusula declarada nul·la o ineficaç.

15.2 Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya. Totes les disputes que sorgeixin en relació amb el Contracte se sotmetran als Jutjats i Tribunals competents de Barcelona, excepte fur imperatiu diferent.

 1. Protecció de dades

16.1 PANOT recopilarà i processarà les dades de caràcter personal d'acord amb el Reglament Europeu de Protecció de dades i en la mesura necessària per a proporcionar els serveis de subscripció i portar i millorar les gestions administratives.

16.2 De manera prèvia a proporcionar dades personals a PANOT, el Client tindrà accés a la Política de Privacitat de PANOT podent atorgar o no la seva conformitat abans de proporcionar tals dades.

16.3 El Client té dret a accedir, rectificar, oposar-se i eliminar la informació personal relacionada amb la seva subscripció. Aquests drets els pot exercir enviant un correu electrònic a hey@panotmobility.com o per correu postal a carrer de Balmes 362, 08006, Barcelona, amb base en el que es disposa en el Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.